Strona głównaO nasNasze przedszkolakiSpacer po przedszkoluOsiągnięciaKadraDokumentyPrzyjaciele przedszkolaDla mamy i tatyGalerie zdjęćDo pobraniaKontakt

Kadra

Kwalifikacje Pedagogiczne nauczycieli

w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Pajecznie

 

Bujak Sylwia - nauczyciel początkujący

1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - kierunek Pedagogika specjalna, specjalność: surdopedagogika oraz Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (licencjat).

2. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - kierunek Pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna (mgr).

 

Derek Barbara- nauczyciel dyplomowany

1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna - kierunek Pedagogika w zakresie „Pedagogiki Wczesnoszkolnej”.

2. Politechnika Częstochowska-Studia Podyplomowe w zakresie „Informatyka dla nauczycieli”.

3. Akademia Polonijna w Częstochowie - Zarządzanie Oświatą.

 

Dusza Justyna-nauczyciel dyplomowany

1.Akademia im. Jana Długosza- kierunek Pedagogika w zakresie „Pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej”.

2.Wyższa Szkoła Lingwistyczna –Studia Podyplomowe „Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”.

 

Dźbik Kinga - nauczyciel początkujący

1. Uniwersytet Opolski - Pedagogika Lecznicza z Oligofrenopedagogiką

2. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu - Nauczanie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.

 

Fiedler Monika -nauczyciel dyplomowany

1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna - kierunek Pedagogika w zakresie „Pedagogiki Wczesnoszkolnej”.

2. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie - "Zarządzanie placówką oświatową."

 

Górnik Alicja-  nauczyciel dyplomowany

1.Wyższa Szkoła Pedagogiczna- kierunek Pedagogika w zakresie „Nauczania początkowego”.

2. Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i stosunków Międzynarodowych, Instytut Studiów Podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki.

Jura Kamil -  nauczyciel mianowany

1. Akademia Jana Długosza "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna".

2. Wyższy Instytut Teologiczny w Częsochowie im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości - Studia Podyplomowe Katechezy przedszkolnej.

3. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie "Zarządzanie w oświacie".

 

Klekotka Bożena- nauczyciel dyplomowany

1.Wyższa Szkoła Pedagogiczna  - kierunek Pedagogika w zakresie „Nauczania początkowego”.

2.Akademia Ekonomiczna - Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzanie w Oświacie i Dydaktyka Przedsiębiorczości”.

 

Marona Elżbieta-  nauczyciel dyplomowany

1.Wyższa Szkoła Pedagogiczna - kierunek Pedagogika w zakresie „Pedagogiki wczesnoszkolnej”.

2.Wojewódzki Ośrodek Metodyczny - Kurs Kwalifikacyjny z zakresu „Pedagogiki Opiekuńczo- Wychowawczej”.

3.Akademia Wychowania Fizycznego - Studia Podyplomowe  w zakresie „Wychowania Fizycznego”.

4.Wojewódzki Ośrodek Metodyczny –Kurs Kwalifikacyjny z zakresu „Oligofrenopedagogiki”.

5.Wojewódzki Ośrodek Metodyczny - Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Sztuka'.

6.Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej - Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzanie Oświatą'.

7. Uniwersytet Łódzki - Studia Podyplomowe "Coaching".

 

Marona Monika – nauczyciel dyplomowany

1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna – kierunek: filologia polska.

2. Akademia Wychowania Fizycznego – Studia Podyplomowe w zakresie „Wychowania fizycznego.”

3. Akademia im. Jana Długosza – Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzania dla oświatowej kadry kierowniczej.”

4. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej – Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzania zasobami bibliotecznymi, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.”

5. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej – Studia Podyplomowe w zakresie „Edukacji wczesnoszkolnej

i przedszkolnej z językiem angielskim.”

6. Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza – Studia Podyplomowe – kierunek: logopedia.

 

Najgebaur  Ewa -nauczyciel dyplomowany

1.Akademia im. Jana Długosza – Pedagogika  w specjalności „Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna”.

2.Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i stosunków Międzynarodowych, Instytut Studiów Podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki.

3.Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi "Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej".

 

Nowak  Joanna- nauczyciel dyplomowany

1.Wyższa Szkoła Pedagogiczna - kierunek Pedagogika w zakresie „Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego”.

2.Akademia im. Jana Długosza-Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki specjalnej –„Oligofrenopedagogiki”.

 

Szydłowska Maria- nauczyciel dyplomowany

1.Wyższa Szkoła Pedagogiczna- kierunek Pedagogika w zakresie  „Nauczanie Początkowe i Wychowanie Przedszkolne”.

2.Akademia im. Jana Długosza - Studia Podyplomowe w zakresie „Logopedii - Logopeda Oświatowy”.

 

Trawczyńska Aleksandra- nauczyciel dyplomowany

1.Wyższa Szkoła Pedagogiczna - kierunek Pedagogika w zakresie „Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego”.

Publiczne Przedszkole Nr 2
w Pajęcznie


Serdecznie zapraszamy do naszego
przedszkola od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:00-17:00

Adres placówki:

ul. Przemysłowa 7
98-330 Pajęczno
Tel. 034 311-17-92


Można również kontaktować się z nami
poprzez formularz kontaktowy
lub e-mailem:
przedszkole2@pajeczno.pl